EDUKOL je vzdělávací a poradenská firma usilující svou činností o zavádění pozitivních změn v naší společnosti souvisejících se zlepšováním podmínek pro úspěšný a důstojný život.

Od roku 1994 vzděláváme témata z oblasti řízení lidských zdrojů a problematiky Evropské unie jak ve veřejné správě, tak v soukromém i neziskovém sektoru. V těchto oblastech také provádíme poradenskou a expertní činnost. Realizovali jsme řadu projektů, díky kterým můžeme prosazovat a zavádět inovativní prvky do oblasti zvyšování kvality veřejné správy, podpory začínajících podnikatelů a práce se skupinami ohroženými sociální exkluzí, napomáháme rozvoji sociální ekonomiky v České republice.

Vzdělávací projekty spolufinancované EU a vybrané poradenské služby pro obce nabízíme také v rámci námi založené neziskové organizace Sdružení EDUKOL, zapsaný spolek.

V Olomouci provozujeme od roku 2009 Podnikatelskou líheň, která se v podpoře podnikání zaměřuje na začínající podnikatele, realizuje rekvalifikační kurzy pro uchazeče o zaměstnání a poskytuje poradenství mimo jiné v možnostech získání finanční podpory do zahájení podnikání.

Kromě vzdělávací činnosti provádíme pro klienty z podnikatelské i veřejné sféry sociologické studie a analýzy. Zjišťujeme názory veřejnosti, šetříme spokojenost zaměstnanců, provádíme analýzy vzdělávacích potřeb a zabezpečujeme komplexní konferenční servis včetně mezinárodních konferencí.

Naše společnost se v roce 2016 podílela na založení prvního mobilního hospice v Olomouckém kraji – Nejste sami a v rámci dobrovolnické činnosti se aktivně podílí na rozvoji jeho činnosti.