Náš příběh začal v Olomouci roce 1994. Na konci dvouletého projektu Správy služeb zaměstnanosti, jehož smyslem bylo za podpory britských expertů vybudovat v prostředí nově vzniklých úřadů práce v ČR systém vzdělávání. Několik zapojených lektorů se v té době rozhodovalo co dál a Martin Štainer byl jeden z nich. Myšlenka pokračovat, založit vzdělávací firmu, která by uplatnila nové znalosti a zužitkovala to, co britští kolegové do mladé a svobodné republiky přinesli, byla lákavá. Vznikl EDUKOL, firma zaměřená na vzdělávání a poradenství.

Působíme také v rámci námi založené neziskové organizace Sdružení EDUKOL, zapsaný spolek, jejíž činnost směřuje k napomáhání rozvoje sociální ekonomiky v České republice a práci se skupinami ohroženými sociální exkluzí.

V Olomouci provozujeme od roku 2009 Podnikatelskou líheň, která v podpoře podnikání cílí na začínající podnikatele, realizuje rekvalifikační kurzy pro uchazeče o zaměstnání a poskytuje poradenství mimo jiné v možnostech získání finanční podpory do zahájení podnikání.

V roce 2016 jsme se podíleli na založení prvního mobilní hospice v Olomouckém kraji – Nejste sami a v rámci dobrovolnické činnosti se aktivně podílíme na rozvoji jeho činnosti.