Pro zájemce o čerpání dotací z různých evropských a národních titulů provádíme konzultační a odbornou pomoc při zpracování projektových žádostí, administraci projektů, finančním managementu, organizaci zadávacích řízení, evaluaci projektů.

V této oblasti pracujeme jak se soukromým a neziskovým sektorem, tak především s řadou obcí. Kterým obcím jsme pomohli získat dotaci?