V průběhu naší téměř třicetileté historie jsme realizovali desítky akcí spadajících do našeho portfolia. Na tomto místě předkládáme pro vytvoření obrázku o naší činnosti alespoň ilustrativní přehled.

Samostatnou a velmi rozsáhlou oblastí, která dále rozšiřuje okru naší práce prováděné na zakázkách ovšem tvoří mezinárodní a národní projekty, kterých jsme úspěšně realizovali více než dvacet.