Mgr. Eva Masná
tel.: +420777839177
email: eva@edukol.cz

Role ve firmě

V Edukolu zastává pozici manažerky vzdělávání a lektorky. Je zodpovědná za komunikaci se zákazníkem a přípravu vzdělávacích akcí jak po stránce metodické, tak organizační. V rámci lektorské činnosti se zaměřuje na výuku kurzů souvisejících s tématy řízení lidských zdrojů, manažerských dovedností, komunikace, jednání s klientem a přípravou budoucích lektorů.

Teoretické zázemí

Absolventka  Filozofické  fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, oboru sociologie – andragogika s profilací personální management.

Odborné zkušenosti

Odborné zkušenosti získala mnohaletou praxí v oblasti vzdělávání dospělých, realizací vzdělávacích aktivit u klientů ze soukromého i veřejného sektoru. Vytváří metodické podklady pro realizaci vzdělávání i jeho evaluaci, zabezpečuje tvorbu analýz vzdělávacích potřeb a analýz řízení a rozvoje lidských zdrojů.  Je členem týmu realizujícího ve firmě sociologická šetření zaměřená na zjišťování spokojenosti zaměstnanců/klientů.

V rámci realizace projektů podpořených ze strukturálních fondů EU působí na pozici koordinátora a kompetenčního diagnostika.

Certifikáty, publikační činnost, metodiky

Autorka řady metodických materiálů pro výuku kurů. Lektorka certifikovaných kurzů MV ČR: Manažer kvality ve veřejné správě, Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků. Lektorka certifikovaných kurzů MPSV ČR: Management ve veřejné správě a Řízení chodu úřadu.