MGR. EVA MASNÁ
tel.: +420777839177
email: eva@edukol.cz

Role ve firmě

Řídí a koordinuje vše, co souvisí se vzděláváním, působí také jako lektorka. Je zodpovědná za přípravu vzdělávacích akcí po stránce metodické i organizační. Lektoruje kurzy související s psychosociálními tématy jako např. zvládání psychické zátěže na pracovišti, komunikace a jednání s klientem, manažerské dovednosti.

Teoretické zázemí

Absolventka  Filozofické  fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, oboru sociologie – andragogika s profilací personální management.

Odborné zkušenosti

Odborné zkušenosti získala mnohaletou praxí v oblasti vzdělávání dospělých, realizací vzdělávacích aktivit u klientů ze soukromého i veřejného sektoru. Vytváří metodické podklady pro vzdělávání i jeho evaluaci, zabezpečuje tvorbu analýz vzdělávacích potřeb, je členem týmu realizujícího ve firmě sociologická šetření. Specializuje se také na problematiku sociálního bydlení.