V dubnu 2008 jsme komplexně zajišťovali mezinárodní konferenci s názvem Podnikatelské kompetence. Dvoudenní konference proběhla v hotelu Olympic v Praze za účasti 100 účastníků.

Na konferenci vystoupili odborníci ze Španělska, Walesu, Belgie, Francie, Slovenska, Portugalska a České republiky, kteří účastníky seznámili s různými přístupy k hodnocení vhodnosti zájemců o zahájení podnikání z řad nezaměstnaných. V zahraničí – oproti praxi v České republice – bylo vyvinuto několik nástrojů pro výše uvedený účel, se kterými pracují jak zaměstnanci služeb zaměstnanosti, tak také lektoři a poradci, kteří pomáhají novým podnikatelům v tom, aby byli úspěšní a aby se již od počátku maximálně eliminoval jejich neúspěch a případný návrat zpět mezi nezaměstnané. V rámci této akce šlo o celkové zajištění programu, vystupujících, účastníků, tlumočení, cateringu, doprovodného programu, dopravu a ubytování zahraničních hostů a publikaci sborníku z konference.