MGR. MARTIN ŠTAINER, PH.D.
tel.: +420777693055
email: martin@edukol.cz

Role ve firmě

Edukol založil v roce 1994, vedle jeho řízení působí jako poradce, lektor a realizátor výzkumů.

Teoretické zázemí

Absolvent doktorského vzdělání v oboru personální management (2003), magisterského studia pedagogické (1993) a filozofické fakulty (1995) Univerzity Palackého v Olomouci a University of Hull ve Velké Británii (1992).

Odborné zkušenosti

Zkušenosti z vrcholového managementu, mnoholetá praxe ve vzdělávání a poradenství v oblastech managementu, řízení lidských zdrojů, podpory začínajících podnikatelů, kvality ve veřejné správě. Spolupracoval na řešení několika mezinárodních projektů, zkušenosti získával v rámci pobytů v zahraničí. Příprava a řízení projektů v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti a kvality řízení. Bohatá publikační činnost a aktivní účast na konferencích doma i ve světě.

Další informace

Zakladatel a předseda Správní rady mobilního hospice Nejste sami z.ú.

Do politicky zmanipulovaného odvolání působil jako tajemník hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Oto Košty

Nositel ceny Bílé okno udělované Nadačním fondem „Olomoucká koalice neziskových organizací“ (2004).

Nositel medailí rektora Univerzity Palackého Za zásluhy o UP Olomouc (1991, 2009).

Jeho heslo je obsaženo v publikacích “Kdo je kdo v České republice 1991” a “Kdo je kdo v České republice 1994”, rozhovory v Sto studentských revolucí (Nakladatelství Lidových novin, Praha, 1999) a Sto studentských (r)evolucí (Praha, 2019). ODKAZ

Zařazen do databáze Paměť národa ODKAZ

Rozhovory v rámci filmových dokumentů Po stopách revoluce (režie Igor Chaun, Z1TV, 2008, I. díl: ODKAZ , II. díl: ODKAZ) a Ideály a prachy (režie Petr Kaňka, Česká televize, 2009, ODKAZ).

Záznam diskuze s účastníky studentské stávky z listopadu 1989 (24.5.2019) ODKAZ

Rozhovor pro Český rozhlas Olomouc (12.11.2019). Ozvat se, když se děje něco špatného! Takové krédo vyznává Martin Štainer ODKAZ

Rozhovor o mobilním hospicu Nejste sami. Host radia UP AIR Martin Štainer ODKAZ

Rozhovor pro Mf Dnes (17.11.2019) Dnes už se neví, jak vypjaté to bylo, říkají studentští vůdci o revoluci. ODKAZ