Mgr. Martin Štainer, Ph.D.
tel.: +420777693055
email: martin@edukol.cz

Role ve firmě

Jedná se zákazníky a partnery, stará se o dlouhodobý firemní rozvoj.

Teoretické zázemí

Absolvent pedagogické a filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a University of Hull ve Velké Británii. Doktorské vzdělání v oboru personální management.

Odborné zkušenosti

Zkušenosti z vrcholového managementu, mnoholetá praxe ve vzdělávání a poradenství v oblastech managementu, řízení lidských zdrojů, podpory začínajících podnikatelů, kvality ve veřejné správě. Spolupracoval na řešení několika mezinárodních projektů, zkušenosti získával v rámci pobytů v zahraničí. Příprava a řízení projektů v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti a kvality řízení. Bohatá publikační činnost a aktivní účast na konferencích doma i ve světě.