Chceme pomáhat obcím a městům předcházet problémům souvisejícím s nedostatkem zázemí pro jejich obyvatele. Jednou z metod této podpory může být i sociální bydlení.

Podporovaným bydlením lze zvýšit atraktivitu obce, neboť jen obec, která se stará o své občany a vytváří pro ně potřebné zázemí a služby, se stává natolik atraktivní, aby zde lidé chtěli žít, zakládat rodiny a být její součástí.

V této oblasti Vám můžeme pomoci s:

  • zpracováním demografické analýzy jako podkladu pro modelaci PB
  • tvorbou Koncepce PB
  • definováním cílových skupin PB přesně pro Vaši obec/město
  • zorientování se v dotačních programech zaměřených na PB
  • tvorbou projektové žádosti a řízení projektu PB
  • definováním návrhových opatření pro realizaci PB ve Vaší obci/městě

Znalosti k problematice čerpáme ze setkání s odborníky, samotnou realizací sociálního bydlení i ze zahraničních studijních cest.