Šetření spokojenosti občanů města Hranice 2008 – 2019

Máme unikátní příležitost dlouhodobě spolupracovat na šetření názorů klientů Městského úřadu Hranice. Nesmírně si vážíme důvěry v nás kladené a oceňujeme možnost nejenom poskytovat vedení úřadu informace, se kterými lze pracovat na soustavném zlepšování poskytovaných služeb, ale také díky dlouholeté spolupráci sami získáváme nové zkušenosti, protože i v naší práci platí, že každé šetření probíhá v některých ohledech jinak a nikdy nejde jen a pouze o rutinu.

Náhled závěrečné zprávy ze šetření spokojenosti klientů Městského úřadu v Hranicích.