Chceme pomáhat obcím a městům předcházet problémům souvisejícím s nedostatkem zázemí pro jejich obyvatele. Jednou z metod této podpory může být i sociální bydlení.

Sociálním bydlením lze zvýšit atraktivitu obce, neboť jen obec, která se stará o své občany a vytváří pro ně potřebné zázemí a služby, se stává natolik atraktivní, aby zde lidé chtěli žít, zakládat rodiny a být její součástí.

V této oblasti Vám můžeme pomoci s:

  • zpracováním demografické analýzy jako podkladu pro modelaci SB
  • tvorbou Koncepce SB
  • definováním cílových skupin SB přesně pro Vaši obec/město
  • zorientování se v dotačních programech zaměřených na SB
  • tvorbou projektové žádosti a řízení projektu SB
  • definováním návrhových opatření pro realizaci SB ve Vaší obci/městě

Znalosti k problematice čerpáme ze setkání s odborníky, samotnou realizací sociálního bydlení i ze zahraničních studijních cest.