ING. TOMÁŠ CHUDOBA
tel.: +420774493055
email: tomas@edukol.cz

Role ve firmě

V Edukolu zastává pozici jednatele, projektového manažera, konzultanta a lektora. Je zodpovědný za přípravu a realizaci projektů podpořených ze strukturálních fondů EU a vzdělávacích projektů komerčních zadavatelů. Podílí se na výzkumu a vývoji firmy, koordinuje činnosti v rámci mezinárodní spolupráce, vede Podnikatelskou líheň.

Teoretické zázemí

Vystudoval Podnikatelskou fakultu obor Řízení a ekonomika podniku a Strojní fakultu obor Materiálové inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Odborné zkušenosti

V rámci svého působení ve firmě dlouhodobě spolupracoval s městskými úřady a magistráty při rozvíjení metod řízení kvality. Podílel se na realizaci projektů implementace modelu CAF do organizací veřejné správy a přenosu zahraničních zkušeností v této oblasti. Zabývá se také přenosem zahraničních zkušeností z oblasti sociální ekonomiky, kde se soustředí na téma tzv. podnikatelských líhní a podnikatelských kompetencí.