Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Implementace systému kvality řízení v podmínkách městských úřadů v Olomouckém kraji

Kvalita řízení na městských úřadech v Moravskoslezském kraji a její zvyšování

Vytvoření metodiky kurzu Manažer kvality ve veřejné správě a její pilotní ověření

Podnikatelka líheň jako nástroj prosazování rovných příležitostí

Podnikatelská líheň jako nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti

Regionální centrum pomoci začínajícím podnikatelům

Vytvoření metodiky kurzu “Manažer kvality ve veřejné správě” a její pilotní ověření

Implementace systému kvality řízení v podmínkách městských úřadů v Olomouckém kraji

Kvalita řízení na městských úřadech v Moravskoslezském kraji a její zvyšování

Program Leonardo da Vinci

SMILE – Systems for migrants – Integration as life help through education (mezinárodní projekt s partnery z Německa, Holandska a Polska)

Operační program Zaměstnanost

Zvyšování zaměstnanosti na území MAS Moravská cesta

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

DVPP v projektovém řízení za využití e-aplikace

E-learningové vzdělávací kurzy

Rozvoj veřejné správy v Olomouckém kraji e-learningovým vzděláváním

Program Iniciativy Společenství EQUAL

Zaměstnej sám sebe (mezinárodní projekt s partnery z Belgie, Francie a Portugalska)

Podnikatelské líhně a kompetence (mezinárodní projekt s partnery z Belgie, Francie a Portugalska)

Program Grundtvig

CEP – Citizenship,Employability and Professionalism (mezinárodní projekt s partnery z Francie a Španělska)

T-ISSE – Training Innovation Skills for Social Innovation Individuals (mezinárodní projekt s partnery ze Španělska, Velké Británie, Maďarska, Chorvatska, Portugalska a Itálie)

E3-CUBE – E-learning for Common Use to the Benefit to the Environment (mezinárodní projekt s partnery z Francie, Velké Británie a Polska).