Oblasti vzdělávání

 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Řešení konfliktů, asertivita a psychologie osobnosti
 • Vedení lidí a manažerské styly
 • Vedení týmů
 • Týmové dovednosti a koučování 
 • Management času, plánování a zvládání stresových situací
 • Zvládání psychické zátěže – syndrom vyhoření
 • Jednání s klientem v problémových situacích
 • Komunikační dovednosti zaměřené na jednání s klientem       
 • Výcvik lektorů
 • Age management
 • Manažerské dovednosti
 • Krizový management a řízení změn
 • Řízení pracovního výkonu
 • Mediální dovednosti a public relations
 • Mediální dovednosti a public relations
 • Marketing a marketingová komunikace
 • Prodejní dovednosti
 • Manažer kvality
 • Kvalita ve veřejné správě
 • Základní dovednosti manažera kvality
 • Procesní řízení a aplikace modelu CAF
 • Projektový management

Akreditované kurzy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Základy podnikání, číslo akreditace MSMT-24483/2018-1/304

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Konfliktní situace, jejich řešení a asertivní zvládání číslo akreditace A2019/0936-SP/PC
 • Rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností číslo akreditace A2019/0938-SP/VP
 • Management času, plánování a zvládání stresových situací pro pracovníky sociálních služeb číslo akreditace A2019/1328-SP/PC
 • Vedení týmů číslo akreditace A2020/0188-SP/PC
 • Zvládání psychické zátěže – syndrom vyhoření číslo akreditace A2020/0926-SP/PC