Pomáháme se zaměstnaností v Olomoucké aglomeraci

Pomáháme se zaměstnaností v Olomoucké aglomeraci


Od ledna 2020 realizujeme prostřednictvím našeho Sdružení EDUKOL, z.s. vzdělávací projekt podpořený v rámci programu Integrovaných teritoriálních investic (ITI) olomoucké aglomerace.

Díky unikátnímu partnerství projekt řeší lokální nezaměstnanost formou podpory vzniku pracovních míst v partnerských organizacích, podporou vzniku nových podnikatelských subjektů a profesním vzděláváním osob cílové skupiny. Využívá k tomu nástrojů odborného poradenství, rekvalifikací a podpořených pracovních míst.

Partnery projektu jsou Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., Obec Náklo, Obec Haňovice, Obec Bělkovice Lašťany, Obec Žerotín, Obec Domašov u Šternberka, Obec Bohuňovice, Obec Příkazy, Obec Lipina, Obec Mutkov, Obec Hraničné Petrovice, Obec Hlásnice, Obec Střeň.

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu uchazečů a zájemců o zaměstnání, kteří splňují podmínku věku do 25-let nebo nad 50 let.

Podrobnější informace naleznete na profilu projektu.