Rekvalifikace Základy podnikání

Upoutávka kurz Základy podnikání začínající 19.10.2020

V našem kurzu se účastníci připravují na zahájení podnikání, zpracovávají business model a podnikatelský plán, žádost o získání dotace nejen z ÚP.

Vyřízení přihlášky do kurzu pro uchazeče o zaměstnání registrované na Úřadu práce zabere více jak měsíc, proto se v případě vašeho zájmu za námi přijďte poradit a vyplnit přihlášku co nejdříve.

Rekvalifikační kurz má časovou dotaci 150 vyučovacích hodin. V praxi je výuka obvykle rozdělena do 25 vyučovacích dnů, nejčastěji v pondělí, úterý a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hodin. Realizace kurzu tak pokrývá běžně dva měsíce.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je primárně určen pro zájemce, kteří nemají s podnikáním žádné zkušenosti a chtějí se dozvědět základní informace nutné před zahájením podnikání. Cílem kurzu je účastníky připravit na rozjezd podnikání tak, aby se jednalo o promyšlený, naplánovaný krok, který má stanovené dílčí cíle a indikátory úspěchu. Smyslem přípravy je minimalizovat rizika spojená s podnikáním a připravit profesionální projekt zajímavý pro budoucí zákazníky.

Rekvalifikačního kurzu se mohou účastnit všichni zájemci o podnikání bez rozdílu vstupní úrovně dosaženého vzdělání. Uchazeči o zaměstnání – nezaměstnaní registrovaní na Úřadě práce mohou využít financování kurzu v rámci tzv. zvolené rekvalifikace, kdy může být jejich účast hrazena ÚP v plné výši. Pro ostatní zájemce o kurz včetně zaměstnanců existuje také možnost financování kurzu po registraci na úřadu práce jako tzv. zájemce o zaměstnání, kdy může být jejich účast hrazena ÚP v plné výši.

Další informace vám rádi poskytneme na tel.: 777 839 177, eva@edukol.cz (Eva Masná) nebo 774 493 055, tomas@edukol.cz (Tomáš Chudoba)