Pilotní ověření koncepce sociálního bydlení v obci Veselíčko

Projekt z programu OPZ, realizace 2017 – 2020. U něhož jsme stáli od jeho zrodu až do finále. Připravili jsme projektovou žádost, zabezpečili kompletní administrace projektu, zpracovali Lokální koncepci sociálního bydlení v obci, Součástí byla rovněž tvorba metodik pro realizaci sociálního bydlení (Metodika sociální práce, Metodika prevence ztráty bydlení a další).


Lokální koncepce sociálního bydlení v obci Bělkovice – Lašťany, 2021

Poradenství k problematice sociálního bydlení, tvorba Koncepce sociálního bydlení.