• Lokální analýzy a koncepce bydlení obcí
 • Výzkumy veřejného mínění
 • Analýzy pro komunitní plánování sociálních služeb
 • Sociodemografické analýzy
 • Výzkumy spokojenosti klientů/zákazníků
 • Výzkumy spokojenosti zaměstnanců
 • Analýzy sociálního klima organizace
 • Studie produktivity práce
 • Analýzy vzdělávacích potřeb
 • Analýzy pracovních míst a kompetencí
 • Procesní analýzy a audity
 • Analýzy kvality řízení podle modelu CAF a EFQM