Naše výzkumná práce je svým zaměřením úzce propojena s našimi dalšími poradenskými a vzdělávacími činnostmi. Za více než dvacet let jsme zpracovali desítky výzkumných zpráv, nejčastěji pro účely samosprávných úřadů.

Výzkumy pro naše zákazníky připravujeme na míru. Na základě představ, požadavků a možností, které si definujeme při první konzultaci, navrhneme optimální metodu výzkumu, která co nejefektivněji zajistí přesné a užitečné informace. Výzkum můžeme provést i elektronickou formou. Závěrečné zprávy šetření obsahují bohatý tabulkový a grafický aparát, podrobné komentáře s hlavními závěry a doporučeními pro následná řešení. Součástí naší práce je i prezentace výsledků zadavateli spojená s diskuzí, případně doplněná o workshopy zaměřené na podrobný rozbor výsledků a formulaci akčních plánů změn, návrhů strategií, koncepcí atp.