Výzkumy a sociologická šetření

Výzkumy, které provádíme, jsou svým zaměřením úzce propojeny s našimi dalšími činnostmi. Provádíme výzkumy z oblastí kvality veřejné správy, řízení organizace a vzdělávání.

  • Výzkumy veřejného mínění
  • Analýzy pro komunitní plánování sociálních služeb
  • Sociodemografické analýzy
  • Výzkumy spokojenosti klientů/zákazníků
  • Výzkum spokojenosti zaměstnanců
  • Studie produktivity práce
  • Analýzy vzdělávacích potřeb
  • Analýzy pracovních míst a kompetencí

Dlouhodobě spolupracujeme s řadou městských úřadů po celé ČR. Těmto klientům nabízíme některé výzkumy navržené přímo pro jejich prostředí a potřeby. Patří sem výzkumy spokojenosti zaměstnanců úřadu či výzkumy spokojenosti klientů a dále analýzy pro komunitní plánování sociálních služeb.

Vedle těchto výzkumů společnost Edukol nabízí také výzkumy veřejného mínění. A to především na úrovni jednotlivých měst. Zaměření těchto výzkumů je pouze na Vaší volbě. Může zahrnovat komplexní výzkum spokojenosti občanů či názory na jedno specifické téma a nejsou tak omezeny pouze na potřeby městských úřadů.

Našimi zákazníky nejsou ale jen úřady. Obdobně orientované výzkumy realizujeme i pro soukromý a neziskový sektor s ohledem na jejich specifické potřeby.

Využíváme jak kvantitativních (dotazníkové šetření, strukturované rozhovory) tak kvalitativních (fokusové skupiny, hloubkové rozhovory) metod. Výzkum pro Vás tedy připravíme na míru. Na základě Vašich požadavků a možností, které si definujeme při první konzultaci, Vám navrhneme optimální metodu výzkumu, která Vám co nejefektivněji zajistí přesné a užitečné informace.