Czechinvest – Zavedení systému hodnocení podle modelu CAF – Common Assessment Framework (Společný hodnotící rámec)

Charita Valašské Meziříčí – Procesní audit v podmínkách Charity Valašské Meziříčí

Kraj Vysočina – Zefektivnění systému řízení kvality a strategického řízení na Krajském úřadu kraje Vysočina

Městský úřad Hranice – Šetření spokojenosti klientů úřadu (každoročně od roku 2009)

Ministerstvo spravedlnosti ČR – Analýza možností využití moderních manažerských nástrojů pro zvýšení efektivity resortu justice

Slezská diakonie – Analýza vzdělávacích potřeb a procesní audit organizace

Státní úřad inspekce práce – Nová koncepce SÚIP

Statutární město Olomouc

  • Analýzy potřeb Komunitního plánování sociálních služeb
  • Hodnocení kulturního vyžití ve městě Olomouci
  • Průzkum mezi seniory ve městě Olomouc

Statutární město Havířov – Analýzy potřeb Komunitního plánování sociálních služeb

Statutární město Přerov – Analýzy potřeb Komunitního plánování sociálních služeb

Statutární město Zlín – Průzkum potřeb a spokojenosti občanů se sociálními službami

Statutární město Děčín

  • Analýzy potřeb Komunitního plánování sociálních služeb
  • Evaluace 2. Komunitního plánu sociálních služeb
  • Analýzy spokojenosti zaměstnanců

Úřad práce České republiky – Šetření spokojenosti zaměstnanců vybraných ÚP

Úřady městských obvodů města Pardubice – Analýza výkonu agend přenesené působnosti v podmínkách statutárního města Pardubice

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR

  • Studie „Potřeby rozvoje lidských zdrojů na krajských, městských a obecních úřadech veřejné správy“
  • Analýza vzdělávacích potřeb projektu „Zvýšení připravenosti členů zastupitelstev obecních a krajských samospráv v České republice“
  • Analýzy vzdělávacích potřeb v regionu NUTS II Severovýchod a Jihovýchod pro vytvoření „Národní sítě regionálních vzdělávacích institucí“
  • Analýza vzdělávacích potřeb projektu „Vytvoření pěti e-learningových specifických vzdělávacích programů pro veřejnou správu královehradeckého kraje a jejich pilotní realizace“

Železo Hranice s.r.o. – Zaměstnanci Železo Hranice s.r.o. a podnikové klima