Czechtourism – zajištění vzdělávacího programu Pořádáme akci – praktický event marketink pro cestovní ruch

Hanácká kyselka s.r.o. – „Péče o lidské zdroje = péče o budoucnost podniku Hanácká kyselka“ – Analýza systému řízení a rozvoje lidských zdrojů, Tvorba a realizace vzdělávacího programu, odborné poradenství při zřízení podnikového e-learningového portálu

Magistrát města Olomouce – dlouhodobá spolupráce v realizaci vzdělávání odborů magistrátu

Mechanika Prostějov – vytvoření a realizace programu vzdělávání pro zaměstnance – Manažerská škola pro mistry a techniky

Moravskoslezské cukrovary a.s. – komplexní manažerský vzdělávací program

Městské úřady – cca 50 výcviků zaměstnanců městských úřadu z celé ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí – zajišťování školení v rámci manažerských dovedností

Úřad práce České republiky – od roku 1994 cca 200 výcvikových kurzů pro zaměstnance ÚP z celé ČR