Nabízíme vzdělávací a poradenské služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání managementu, rozvoje veřejné správy.

V oblasti vzdělávání se zaměřujeme zejména na manažerské vzdělávání všech úrovní a to jak v soukromé, tak veřejné i neziskové sféře. Výcviky probíhají zejména uzavřenou formou. Snažíme se především o vzdělávání homogenních skupin účastníků z jedné organizace. Vy sami si tak vyberete, co Vám máme připravit. Každý výcvik je „originálem“, protože do něj zapracováváme příklady související se školenou organizací.

Prostřednictvím interaktivních výcvikových metod předáváme vědomosti, zdokonalujeme dovednosti a utváříme nové postoje v oblastech managementu a práce s lidmi (s klienty, zákazníky, s personálem). Našim krédem je předávání nejmodernějších poznatků a proto se také soustavně věnujeme studiu nových materiálů jak z domácích, tak ze zahraničních zdrojů. Součástí naší nabídky jsou i kurzy realizované formou E-learningu.