Vytvoříme pro Vás kurzy z oblasti softskills. Naše výcviky probíhají zejména uzavřenou formou, vzděláváme obvykle homogenní skupiny účastníků z jedné organizace. Vy sami si vyberete, co Vám máme připravit. Každý náš výcvik je „originálem“, protože do něj zapracujeme příklady související s Vaší organizací.

Naše kurzy se snažíme tvořit tak, aby byly pro Vás zajímavé a co nejlépe Vás „vtáhli“ do výuky. Jde nám o to předávat nejen vědomosti, ale také formovat nové postoje v oblastech managementu a práce s lidmi (s klienty, zákazníky, s personálem).

Máte zájem o akreditované vzdělávání? Jsme organizace akreditovaná MŠMT ČR a MPSV ČR (kurzy pro vedoucí pracovníky, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách).

Odešlete nám poptávku pro vaše plánované vzdělávání nebo si vyžádejte více informací. Budeme Vás kontaktovat.