Podpora zaměstnanosti na Litovelsku

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014279

Partneři projektu:
Obec Cholina, Obec Náklo, Obec Pňovice, Obec Haňovice, Obec Červenka, Obec Střeň

Anotace projektu: 
Pomocí provázaných aktivit bude na území Litovelska podpořena cílová skupina uchazečů a zájemců o zaměstnání formou poradenství a rekvalifikací k nalezení uplatnění na lokálním trhu práce. Jedním z využívaných nástrojů bude také podpora vytvoření nových pracovních míst v partnerských obcích a poradenství spojené s využíváním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jako jsou tzv. společensky účelná pracovní místa, vyžádané rekvalifikace a podpora zahájení samostatného podnikání.

Kontakt:
Mgr. Eva Masná
tel.: 777839177, email: eva@edukol.cz