Podpora zaměstnanosti na Šternbersku

CZ03.2.65/0.0/16_047/0009843

Partneské obce:
Bělkovice Laštany, Domašov u Šternberka, Žerotín, Mutkov, Hraničné Petrovice, Lipina, Hnojice, Hlásnice

Anotace projektu:
Pomocí provázaných aktivit bude na území Šternberska podpořena cílová skupina uchazečů a zájemců o zaměstnání formou poradenství, rekvalifikací a jobklubů k nalezení uplatnění na lokálním trhu práce. Jedním z využívaných nástrojů bude také podpora vytvoření nových pracovních míst v partnerských obcích a poradenství spojené s využíváním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jako jsou tzv. společensky účelná pracovní místa, vyžádané rekvalifikace a podpora zahájení samostatného podnikání.

Aktuality:
Od září 2017 je projekt intenzivně připravován ve spolupráci s představiteli obcí působících na území MAS Šternbersko. Všichni zástupci obcí byli o možnosti zapojení do projektu informováni, mimo jiné také na následujících akcích v gesci MAS Šternbersko a Mikroregionu Šternbersko:

Schůzka projektu se starosty zapojených obcí
Schůzka projektu se starosty zapojených obcí
  • 1.10.2018 Zahájení realizace projektu
  • 15.5.2018 Koordinační schůzka s vedením Úřadu práce ve Šternberku
  • 23.3.2018 Koordinační schůzka se starosty obcí MAS Šternbersko k zapojení do projektu
  • 12.12.2017 Valná hromada Mikroregionu Šternbersko a setkání starostů s představiteli MAS Šternbersko
  • 7.11.2017 Kulatý stůl Mikroregionu Šternbersko
  • 11.9.2017 Neformální setkání se starosty obcí MAS

Kontakt:
Ing. Tomáš Chudoba
tel.: 774 493 055, email: tomas@edukol.cz