Národní a mezinárodní vzdělávací projekty

Velmi významná část historie naší firmy je spjata s realizací ať už mezinárodních, tak národních projektů. Ty byly financovány nejčastěji ze Strukturálních fondů Evropské Unie (Phare, Equal, Leonardo, Evropský sociální fond), ale také z prostředků americké vlády (USAID) nebo vlády Nizozemského království (MATRA).

Projekty měly nejčastěji vazbu na oblast podpory začínajících podnikatelů, zavádění kvality do veřejné správy, vývoje nových kurzů pro zaměstnance samosprávných úřadů atp.