9th European Conference on Mineralogy and Spectroscopy (ECMS2019

Jednalo se o komplexní zajištění akce zahrnující web s registrací, zákaznickou podporou procesu registrace pro mezinárodní účastníky, platbou registračního poplatku, zajištění prostor, dodavatelů cateringu, multimediálního vybavení, výstavních panelů, zabezpečení doprovodného programu – exkurzí, welcome drinku, oficiální večeře s kulturním programem. Konference se zúčastnilo 115 účastníků z 22 zemí světa.

Web konference