Soutěžní přehlídka odborné činnosti studentů v rámci projektu IVOV (Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2020. Organizace studentské soutěže a závěrečného slavnostního vyhlášení vítězů soutěže).

Zaměstnanecká družstva jako sociálně inovativní nástroj na trhu práce – Ústav sociálních inovací, 2014. Mezinárodní workshop zaměřený na sdílení informací v oblasti rozvoje sociálních podniků v regionu.

Centra sociálně orientovaných inovací  – Závěrečná konference projektu, 2014 (mezinárodní účast z Porugalska, Španělska, Velké Británie, Rakouska).