V listopadu 2007 jsme realizovali v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci mezinárodní konferenci s názvem „Podnikatelské líhně“.

Cílovou skupinou byli zástupci organizací a institucí, které ovlivňují způsob momentální podpory začínajících podnikatelů z řad ohrožených skupin na trhu práce. V centru zájmu této odborné konference bylo téma tzv. podnikatelských líhní a družstev, jako nové formy pomoci nezaměstnaným při zakládání vlastních firem. Asi stovce účastníků přednesli své příspěvky kolegové z Francie, Portugalska, Německa, Polska, Belgie, Slovenska, Švédska a Španělska.

V rámci této akce šlo o celkové zajištění programu, vystupujících, účastníků, tlumočení, cateringu, doprovodného programu, dopravu a ubytování zahraničních hostů a publikaci sborníku z konference.

Sborník z konference ke stažení